ZINĀTNISKIE LASĪJUMI “JAUNĀS LATVIJAS VALSTS KULTŪRPOLITIKA”

Raiņa un Aspazijas vasarnīca Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 5/7, 15. oktobrī plkst. 14.00 aicina uz zinātniskajiem lasījumiem “Jaunās Latvijas valsts kultūrpolitika”. Referāti iepazīstinās ar Andreja Upīša, Jāņa Akuratera un Raiņa devumu valsts kultūrpolitikas izveidē.

Konference veltīta kultūrpolitikas notikumiem, kas risinājās tieši pirms simts gadiem: 1919.–1920. gadā kultūrpolitikā aktuāli bija gan jaunu risinājumu meklējumi, gan arī iepriekšējo politisko sistēmu atstātais mantojums un kultūras procesa nepārtrauktība. Referāti iepazīstinās ar trīs rakstnieku (Andreja Upīša, Jāņa Akuratera un Raiņa) devumu valsts kultūrpolitikas izveidē 1919.–1920. gadā, sniedzot ieskatu gan sabiedrības ieguvumos, gan arī vēstot par šo notikumu ietekmi uz personību likteņiem. Tie būs stāsti par Andreja Upīša, Jāņa Akuratera un Raiņa darbošanos “Kultūras ministra lomā” laikā, kad speciālas Kultūras ministrijas nebija, bet tās funkciju pildīja Mākslas departaments.

Programma:

  1. Gints Zelmenis, Dr. hist. “Latvijas Republikas kultūras politika 1918.–1930”.
  2. Krišjānis Brakovskis, Mag. hist. “Baltijas konference un Raiņa loma tajā”.
  3. Ojārs Spārītis, Dr. art. “Baltijas konferences materiālu tulkošanas darbs un izdevuma gatavošana”.
  4. Gundega Grīnuma, Dr. philol. “Roberts Ivanovs: Satversmes sapulces sekretārs un netapušais Raiņa Ekermanis”.
  5. Arnis Koroševskis, Mag. philol. “Atklāts draugs un slepens ienaidnieks: ieskats Raiņa un Andreja Upīša attiecībās”.
  6. Maira Valtere, Mag. art. “Jāņa Akuratera darbība Izglītības ministrijas Mākslas departamentā”.
  7. Astrīda Cīrule, Mag. art. “Rainis – izglītības ministrs”.

Pasākums tapis ar Kultūras ministrijas atbalstu.

Vairāk informācijas: Astrīda Cīrule

+371 27162891; astrida.cirule@memorialiemuzeji.lv

Foto un video materiāli var tikt publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.