Muzeja krājums

Ar A.Upīša memoriālā muzeja krājumu ir iepējams iepzīties interneta vidē: www.meandrs.lv Muzejā glabājas sekojošas kolekcijas: Fotoattēls, Fonotēka, Videotēka, Rokraksts, Mākslas darbs, Piemiņas lieta, Grāmata, Dokuments, Korespondence. Kopā A.Upīša muzejā Rīgā un Skrīveros glabājas 33774 krājuma vienību.

www.meandrs.lv

Mājas lapā A.Upīša memoriālais muzejs ir pievienojis informāciju par 24942 muzeja krājuma vienībām. Šī interneta mājas lapa ir muzeju kolekciju datu bāze, kuras izveidē piedalās Andreja Upīša memoriālais muzejs, Latvijas Arhitektūras muzejs, Latvijas Dabas muzejs, Latvijas Nacionālais mākslas muzejs, Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Ojāra Vācieša memoriālais muzejs, Tukuma muzejs u.c. Interneta mājas lapa piedāvā lietotājiem gan tekstuālo, gan vizuālo informāciju par minēto muzeju kolekcijām.

www.nmkk.lv

Mājas lapā A.Upīša memoriālais muzejs publiskai apskatei ir pievienojis informāciju par 26487 muzeja krājuma vienībām. Lielākā daļa informācijas ir par muzejā neeksponētajām krājuma vienībām. Projekts “Nacionālā muzeju krājuma (NMK) kopkatalogs” ir Nacionālajā programmā “Elektroniskās pārvaldes infrastruktūras bāzes attīstība un pilnveidošana” iekļautais projekts. Projekta mērķis ir nodrošināt sabiedrībai publisku pieeju nacionālajam muzeju krājumam, izmantojot informācijas tehnoloģiju iespējas.