Cenrādis

Maksas pakalpojumi:

Nr. Pakalpojums Cena
1
Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem
1 apmeklējums 1.00 euro
2
Muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējums pārējiem apmeklētājiem
1 apmeklējums 2.00 euro
3
Ģimenes biļete muzeja ekspozīcijas un izstādes apmeklējumam (1 vai 2 pieaugušie ar 1–4 bērniem līdz 18 gadu vecumam vai viena daudzbērnu ģimene)
1 apmeklējums ģimenei 3.00 euro
4
Gida pakalpojumi muzeja ekspozīcijās un izstādēs (ekskursijas ilgums 45–60 minūtes) valsts valodā
1 ekskursija 5.00 euro
5
Gida pakalpojums grupām muzeja ekspozīcijās un izstādēs svešvalodā (krievu, angļu)
1 ekskursija 7.00 euro
6
Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem, programmas ilgums 45–60 minūtes (grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
1 personai 1.00 euro
7
Muzeja izglītojošās programmas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem, programmas ilgums 45–90 minūtes (grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
1 personai 2.00 euro
8
Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1.50 euro. Lekcijas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem 2.50 euro
9
Muzeja speciālista sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 60–120 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 2.00 euro Lekcijas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem 3.00 euro
10
Muzeja speciālista pēc pasūtījuma sagatavotas lekcijas apmeklējums (ilgums 45–60 minūtes), grupā 5 līdz 25 apmeklētāji
Lekcijas apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 4.00 euro Lekcijas apmeklējums pārējiem apmeklētājiem 6.00 euro
11
Tematiska pasākuma apmeklējums – pasākums ietver muzeja personības dzīves un daiļrades, kā arī laikmeta un kultūrvēsturisku notikumu izklāstu un interpretāciju Tematiska pasākuma apmeklējums (pasākuma ilgums 45–60 minūtes)
Tematiska pasākuma apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem 1.00 euro Tematiska pasākuma apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 1.50 euro Tematiska pasākuma apmeklējums pārējiem apmeklētājiem 2.00 euro
12
Tematiska pasākuma apmeklējums (pasākuma ilgums 90–120 minūtes)
Tematiska pasākuma apmeklējums pirmsskolas vecuma bērniem 1.00 euro Tematiska pasākuma apmeklējums izglītojamiem, studentiem, pensionāriem 3.00 euro Tematiska pasākuma apmeklējums pārējiem apmeklētājiem 5.00 euro
13
Konsultāciju pakalpojumi
Mutiska konsultācija par tēmu, kas atbilst muzeja struktūrvienības profilam 3.00 euro Rakstiska konsultācija par tēmu, kas atbilst muzeja struktūrvienības profilam 10.00 euro
14
Muzeja krājuma izmantošana Andreja Upīša memoriālajā muzejā
Muzeja krājuma priekšmetu tematiskā atlase 1 priekšmets 0.70 euro
15
Muzeja krājuma priekšmetu izmantošana publicēšanai
Muzeja krājuma priekšmeta izmantošana nekomerciālos nolūkos publicēšanai mācību un pētnieciskos izdevumos, tai skaitā televīzijā un kino, izņemot muzeju popularizējošas publikācijas un raidījumus, 1 priekšmets 10.00 euro. Muzeja krājuma priekšmeta izmantošana komerciālos nolūkos publicēšanai dažādos, ar literatūras vai kultūras vēsturi nesaistītos, izdevumos, tai skaitā televīzijā un kino, 1 priekšmets 15.00 euro. Muzeja krājuma priekšmeta izmantošana publicēšanai, reklāmas nolūkā un citā ar muzeja pamatdarbību nesaistītā komerciālā nolūkā, 1 priekšmets 30.00 euro
16
Muzeja krājuma priekšmetu deponēšana
Neakreditētajiem muzejiem sabiedrībai pieejamu izstāžu rīkošanai un citiem nekomerciāliem mērķiem 1 vienība 2% no muzeja priekšmeta vērtības dabā. Valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām vai privāto tiesību juridiskajām personām (izņemot saskaņā ar Muzeju likumu akreditētos muzejus) izstāžu rīkošanai un citiem nekomerciāliem mērķiem 1 vienība 5% no muzeja priekšmeta vērtības gadā. Valsts un pašvaldības zinātnes, kultūras vai izglītības institūcijām vai privāto tiesību juridiskajām personām (izņemot saskaņā ar Muzeju likumu akreditētos muzejus) komerciāliem ar kultūras vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem 1 vienība 10% no muzeja priekšmeta vērtības gadā.
17
Muzeja krājuma priekšmetu fotografēšana, skenēšana un kopēšana
Muzeja krājuma priekšmeta fotografēšana uz vietas muzejā, ko veic pasūtītājs, bez tiesībām publicēt 1 fotouzņēmums 3.00 euro. Muzeja krājuma priekšmeta, kura izmērs nepārsniedz A4 formātu, skenēšana bez digitālās apstrādes, ko veic muzeja speciālists muzeja telpās 1 digitālais attēls 3.00 euro. Muzeja krājuma priekšmeta digitālā attēla izdrukāšana, ko veic muzeja speciālists muzeja telpās 1 A4 lappuse, melnbalta izdruka 1.00 euro. Muzeja krājuma priekšmeta kserokopēšana A4 formātā, ko veic muzeja speciālists muzeja telpās 1 A4 lappuse, melnbalta kopija 0.50 euro.
18
Telpu noma muzejā ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem pasākumiem
Telpu noma muzejā ar muzeja pamatdarbību nesaistītiem pasākumiem ( izstāžu un sarīkojumu telpa) 1 stunda 20.00 euro
19
Muzeja telpu izmantošana filmēšanai nekomerciāliem ar muzeja tiešo darbību nesaistītiem mērķiem populārzinātnisku un izglītojošu televīzijas un kino raidījumu filmēšanai
1 stunda 35.00 euro
20
Muzeja telpu izmantošana filmēšanai komerciāliem ar muzeja tiešo darbību nesaistītiem reklāmas mērķiem un citiem mērķiem
1 stunda 70.00 euro
21
Fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot profesionālo fototehniku muzeja darba laikā
1 fotografēšanas reize 10.00 euro
22
Fotografēšanās muzeja telpās, izmantojot neprofesionālo fototehniku muzeja darba laikā
1 fotografēšanas reize 5.00 euro