Piedāvājums

Aicinām apmeklēt muzeju un iepazīties ar tā daudzveidīgo piedāvājumu!

 

Latvijas skolas soma 2020./2021.  mācību gadam

A. Upīša memoriāldzīvoklī Rīgā, Brīvības ielā 38, dz. 4 (3.stāvā):

Muzejpedagoģiskā programma “Runājošās lietas. Ciemos pie Andreja Upīša” (pirmsskola, 1.-4. klase)

Muzejpedagoģiskā programma “Sūnu ciema zēni” (5.-7. klase)

Muzejpedagoģiskā programma “Romāns ar Zeltu” (10.-12. klase)

Lekcija “Andreja Upīša novelistika” (10.-12. klase)

Ārkārtas situācijas apstākļos tiek piedāvāta attālinātā nodarbība “Andreja Upīša virtuālā bibliotēka: “Sūnu Ciema zēni””

Vairāk informācijas: Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā (spiediet šeit)

 

Upīša memoriālmājā ar dārzu Skrīveros, Daugavas ielā 58, telefons 65197221; 29496725.:

Muzejpedagoģiskā programma “Pazīsti kokus Andreja Upīša dārzā” (1. – 12. klase)  

Vairāk informācijas: Memoriālo muzeju apvienības mājas lapā (spiediet šeit)

 

Interesentiem piedāvājam papildu lekcijas par A. Upīša dzīvi un daiļradi, literatūras virzienu un žanru attīstību pasaules un latviešu literatūrā.

A. Upīša memoriāldzīvoklī Rīgā, Brīvības ielā 38, dz. 4 (3.stāvā):

2020./2021. gadā aicinām apmeklēt muzeju un iepazīties ar daudzveidīgo piedāvājumu:

 • Reālisma un naturālisma estētika Andreja Upīša agrīnajos darbos (lekciju cikls skolēniem un studentiem).
 • Andreja Upīša noveles 20.-30. gadu latviešu īsprozas kontekstā (lekciju cikls skolēniem un studentiem).
 • Andreja Upīša romāns „Smaidoša lapa” autora daiļrades un 30. gadu dzīvesziņas kontekstā (lekciju cikls skolēniem un studentiem).
 • Reālisma transformācijas Andreja Upīša romānā „Zaļā zeme”. A. Upīša vēlīnās daiļrades īpatnības (lekciju cikls skolēniem un studentiem)
 • Andreja Upīša personības savdabība un pretrunīgums. Stāstījums par rakstnieka mūža gājumu un darba dzīvi.
 • Andreja Upīša radošā laboratorija – bibliotēka. Grāmatu milzīgā nozīme rakstnieka redzesloka un zināšanu paplašināšanā.
 • Andreja Upīša literārā darbība 20.gs. 50. – 60.gados.
 • Andreja Upīša dzīvoklis – laikmeta liecinieks. Dzīvokļa iekārtas – mēbeļu un mākslas priekšmetu stāsts.

Grupu apmeklējumus lūdzam pieteikt pāris dienu iepriekš – t. 67289767 

  

Upīša memoriālmājā ar dārzu Skrīveros, Daugavas ielā 58, telefons 65197221; 29496725:

Muzejs atvērts no 01.05. – 31.10.2020.

Muzejpedagoģiskā programma “Pazīsti kokus Andreja Upīša dārzā” (1. – 12. klase, pieteikt 5 dienas iepriekš)          

Muzejā apskatāmas izstādes:

 • Izstāde „Ratos kopā ar Brīviņu kungu”’;
 • A. Upīša dzīve un daiļrade 20. gs. 20., 30.gados;
 • ekskursija pa romāna “Zaļā zeme” vietām (grupām uz pieprasījumu, ekskursiju pieteikt 10 dienas iepriekš pa tālr. 65197221).