Piedāvājums

A. Upīša memoriāldzīvoklī Rīgā, Brīvības ielā 38, dz. 4 (3.stāvā)

2019. gadā aicinām apmeklēt muzeju un iepazīties ar daudzveidīgo piedāvājumu:

 • Reālisma un naturālisma estētika Andreja Upīša agrīnajos darbos (lekciju cikls skolēniem un studentiem).
 • Andreja Upīša noveles 20.-30. gadu latviešu īsprozas kontekstā (lekciju cikls skolēniem un studentiem).
 • Andreja Upīša romāns „Smaidoša lapa” autora daiļrades un 30. gadu dzīvesziņas kontekstā (lekciju cikls skolēniem un studentiem).
 • Reālisma transformācijas Andreja Upīša romānā „Zaļā zeme”. A. Upīša vēlīnās daiļrades īpatnības (lekciju cikls skolēniem un studentiem)
 • Andreja Upīša personības savdabība un pretrunīgums. Stāstījums par rakstnieka mūža gājumu un darba dzīvi.
 • Andreja Upīša radošā laboratorija – bibliotēka. Grāmatu milzīgā nozīme rakstnieka redzesloka un zināšanu paplašināšanā.
 • Andreja Upīša literārā darbība 20.gs. 50. – 60.gados.
 • Andreja Upīša dzīvoklis – laikmeta liecinieks. Dzīvokļa iekārtas – mēbeļu un mākslas priekšmetu stāsts.
 • Muzejpedagoģiskā programma “Sūnu ciema zēni” (februāris – aprīlis)

Grupu apmeklējumus lūdzam pieteikt pāris dienu iepriekš – t. 67289767             

Andreja Upīša memoriālmājā ar dārzu Skrīveros, Daugavas ielā 58:

Muzejs atvērts no 01.05. – 31.10.2018.

Muzejā apskatāmas izstādes:

 • Izstāde „Ratos kopā ar Brīviņu kungu”’;
 • A. Upīša dzīve un daiļrade 20. gs. 20., 30.gados;
 • ekskursija pa romāna “Zaļā zeme” vietām (grupām uz pieprasījumu, ekskursiju pieteikt 10 dienas iepriekš pa tālr. 65197221);
 • muzejpedagoģiskā programma “Pazīsti kokus A.Upīša dārzā” (pieteikt 5 dienas iepriekš).