NODARBĪBA “ZEME”

No 18. septembra līdz 2019. gada 31. janvārim Andreja Upīša memoriālais muzejs Rīgā, Brīvības ielā 38-4, piedāvā jaunu izstādi un muzejpedagoģisko programmu “Zeme”.

“Zeme” ir veltījums Latvijas simtgadei. Izstādē aplūkots zemes jautājums latviešu literatūrā teju pusotra gadsimta šķērsgriezumā. Ekspozīcijā īpaši uzsvērts katra laika nogriežņa sociālais un politiskais fons un tā nepārraujamais satvars ar latviešu zemnieka likteni, izvēli, maldiem, veiksmi vai neveiksmi. Līdzās vēsturiskam pārskatam piedāvāta minēto jautājumu interpretācija savstarpēji atšķirīgos literāros darbos. Izstādes apmeklējums interesēs ikvienu, kurš vēlēsies atsvaidzināt savas zināšanas par latviešu tautai būtiskiem vēsturiskiem jautājumiem un fundamentāliem oriģinālliteratūras darbiem.

Muzejpedagoģiskās nodarbības formāts būs neparasts – vienlaikus kā izstādes un lekcijas apmeklējums. Nodarbības laikā skolēni vai studenti saskarsies ar latviešu literatūras stundās vai lekcijās pārrunātiem, kanoniskiem literāriem darbiem (“Mērnieku laiki”, “Straumēni” u.c.), taču īpašs uzsvars tiks likts uz salīdzinoši mazāk zināmiem prozas darbiem, kas tapuši 19.–20. gadsimtu mijā, 20.–30. gados, trimdā, padomju laikā un arī pēc neatkarības atgūšanas (Jāņa Purapuķes “Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes”, Andrieva Niedras “Līduma dūmos”, Jāņa Veseļa “Tīruma ļaudis”, Jāņa Jaunsudrabiņa “Jaunsaimnieks un velns”, Alfreda Dziļuma “Cilvēki vētrā”, Andras Neiburgas “Stum stum” u.c.). Nodarbības mērķis ir parādīt, kā attieksme pret zemes jautājumu mainās atkarībā no laikmeta un rakstnieka mākslinieciskās ieceres.

Nodarbības laiks: 60 – 75 minūtes.

Nodarbības vēlamā mērķauditorija – 12. klašu audzēkņi, filoloģijas un literatūras vēstures studenti.

Lūgums savlaicīgi pieteikt vēlamo nodarbības laiku, sazinoties pa tālruni 67289767, vai rakstveidā – upits@memorialiemuzeji.lv.

Nodarbības vada literatūrzinātnieks Mg. philol. Arnis Koroševskis.

Vienas nodarbības apmeklējums: EUR 2.00. Skolotājiem un pasniedzējiem ieeja bez maksas.

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *