Piekļūstamības paziņojums

Piekļūstamības paziņojums

Memoriālo muzeju apvienība (turpmāk – MMA) saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz tīmekļvietni: www.upisamuzejs.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

www.upisamuzejs.lv daļēji atbilst noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445

  • Sākumlapas galvenajā izvēlnē un pārējās tīmekļvietnes vērtējamās sadaļās, izņemot krievu valodas versijās nav iespējams ar TAB taustiņu piekļūt PAR MUMS sadaļai un piekļūt apakšizvēlnēm.
  • Attēliem trūkst alternatīvo tekstu, līdz ar to cilvēki, kas izmanto ekrānlasītāju, nevar piekļūt informācijai. Attēli tiks pārskatīti, un alternatīvais teksts attēliem tiks pievienots.
  • Tīmekļvietnes vērtējamās sadaļās ir elementi, kuriem ir kontrasta krāsu neatbilstība.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 28.01.2021. Izvērtēšanu veica MMA IT speciālists Uldis Lapiņš.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: Izvērtējuma protokols(MS word)

Piekļūstamības alternatīvas

Lai uzlabotu kontrastu tīmekļvietnē, var uzstādīt interneta pārlūkprogrammās spaciālos piekļūstamības spraudņus, piemēram Chrome Screen reader, Chrome High contrast.

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar MMA, rakstot: E-pastā: upits@memorialiemuzeji.lv

Atsauksmēm un saziņai

Savu iespēju un finansējuma robežās mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: upits@memorialiemuzeji.lv

Zvaniet: +371 67289767

Adrese: Brīvības iela 38-4, Rīga, LV-1050

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 10 darba dienu laikā.

Sūdzību iesniegšana


Par tīmekļvietnes piekļūstamību mūsu iestādē atbildīgs ir izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs.

E-pastā: upits@memorialiemuzeji.lv

Tālrunis: +371 67289767

Pārraugošajā iestāde ir Kultūras ministrija.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25, Rīga, LV-1010

Tālrunis: +371 67686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums tika sagatavots 24.02.2021 un atkārtoti pārskatīts 02.03.2021.

Šo paziņojumu apstiprināja
Rita Meinerte,
iestādes direktore.