DISKUSIJA “BRĪDIS PIRMS LATVIJAS VALSTS”

Pirmā saruna no cikla

“LATVIETIS UN VIŅA IZVĒLE XX GADSIMTĀ”

Andreja Upīša memoriālajā muzejā Rīgā 10. aprīlī pulksten 18.00 notiks saruna par 1918. gada notikumiem pirms Latvijas Republikas dibināšanas. Sarunā piedalīsies vēsturnieks Artis Buks un filozofs Valters Zariņš. Diskusiju vadīs Andreja Upīša memoriālā muzeja krājuma glabātāja Ilze Andresone.

Diskusiju ciklu par neviennozīmīgi interpretējamajiem Latvijas XX gadsimta vēstures pagrieziena punktiem plānots uzsākt ar aptuveni stundu garu sarunu par 1918. gada notikumiem un dažādo sabiedrības grupu izvēlēm, kas sagatavo augsni Latvijas Republikas proklamēšanai. Sarunā piedalīsies vēsturnieks, portāla “Vēstures enciklopēdiskā vārdnīca (“vēsture.eu”)” izveidotājs un redaktors, daudzu populārzinātnisku rakstu autors Mg. hist. Artis Buks un filozofijas doktorants, ideoloģiju pētnieks Valters Zariņš.

Diskusiju moderēs A. Upīša memoriālā muzeja krājuma glabātāja, filozofijas doktorante Ilze Andresone. Sarunas dalībnieki skars retāk aplūkotus šī vēstures posma aspektus, analizēs dažādu etnisko un sociālo grupu pretrunīgās intereses. Ar saviem viedokļiem un jautājumiem sarunas noslēguma daļā būs aicināti iesaistīties arī apmeklētāji.

Pasākuma norises vieta: A. Upīša memoriālais muzejs Rīgā (Brīvības ielā 38-4).
Pasākuma norises laiks: 10. aprīlis 18.00–19.30.
Ieejas maksa: 2 eiro

Pasākuma norisi atbalsta VKKF.

Vairāk informācijas: Ilze Andresone

+371 67289767; +371 29254346; ilze.andresone@memorialiemuzeji.lv

Memoriālo muzeju apvienības un Andreja Upīša muzeja rīkots publisks pasākums. Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

Vairāk informācijas: www.memorialiemuzeji.lv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *