NOVEĻU KRĀJUMAM “KAILĀ DZĪVĪBA” – 90

Andreja Upīša memoriālais muzejs, Brīvības ielā 38–4, piedāvā lekciju NOVEĻU KRĀJUMAM “KAILĀ DZĪVĪBA” – 90.

Lekcijā tiks aktualizēts viens no Andreja Upīša populārākajiem noveļu krājumiem – “Kailā dzīvība” (1926), kuram šogad aprit 90 gadu. Nodarbības pamatu veidos saruna par noveles žanru, tā specifiku, klasifikāciju un raksturīgākajām īpatnībām, kas ļaus diferencēt Andreja Upīša īsprozas nozīmīgumu latviešu novelistikas kontekstā. Līdzās hrestomātiskiem, latviešu literatūras vēsturē bieži uzsvērtiem darbiem tiks aplūkotas arī mazāk zināmas Andreja Upīša noveles.

Nodarbības laiks: 90 minūtes.

Lekcijas lasīs literatūrzinātnieks Mag. philol. Arnis Koroševskis.

Vienas lekcijas apmeklējums: EUR 2.00.

Nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās!

Pieteikties iespējams elektroniski pa e-pastu upits@memorialiemuzeji.lv vai zvanot 67289767.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *